Wednesday, July 30, 2008

हृदय : घरचा भेदी

प्रेम प्रेम म्हणतात ते
हेच असतं बहुतेक
दीवस तास मीनीट क्षण
मोजत राहा एकेक

खोलवर कुठून तरी
एक कळ येते
दुखरी जागा कळेपर्यंत
दूसरी सुद्धा येते

काहीच करू शकत नाही
करण्याशीवाय गणती
दीवसांची मीनीटान्ची
कळांची क्षणांची

तळमळ तडफड
जळजळ फडफड
क्षण क्षण भीरभीर
धाकधुक धडधड

प्रत्येकाचं हृदय फीतुर
असतं भेदी घरचा
वार्यावरती देतं सोडून
पडतोच ह्याचा फडशा


....रसप....
१७ जुलै २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...