Wednesday, July 30, 2008

मैत्रीण माझी न्यारी

वेगळ्यांमध्ये मध्ये आगळी
मैत्रीण माझी न्यारी
सर नाही कुणा तिची
सुरूप सुंदर स्वारी

पावलोपावली माझं
अनेकदा धडपडणं
प्रत्येक वेळी तिचं
समर्थ सावरणं

तोंड काळं केलं तर
थोतरीत एक "ठेवणं"
शुद्धीत मी आल्यावर
डाग स्वच्छ करणं

भरकटलेलं तारू माझं
किना-याला लावणं
उधळलेलं वारू माझं
आटोक्यात आणणं

लटपटताना पाय माझे
स्थिर मला करणं
सरभरलेल्या मनाला ते
धीर तिचं देणं

ती म्हणेल तीच दिशा
माझ्यासाठी पूर्व
विश्वास अती दृढ़ माझा
मला तिचा गर्व

शब्दाशब्दाला तिच्या
मोत्याहून मूल्य
तेजापूढे फीके तिच्या
चंद्र आणि सूर्य


....रसप....
१९ जुलै २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...