Wednesday, July 30, 2008

माझी philosophy..

 

वाटून वाटून संपत नाही
कुणाशी न वाटता उमगत ही नाही
छोट्या छोट्या गोष्टींतही ही अगदी ओतप्रोत असतं,
'सुख' तर प्रत्येकाच्या उपभोगात असतं....

घरामध्ये, बँकेमध्ये
पाकीटामध्ये मावत नाही,
खोऱ्याने ओढला
तरी पुरेसा होत नाही
माणूस फक्त साठवण्यात समाधानी दीसतो,
पण 'पैसा' तर प्रत्येकाच्या खर्चामध्ये असतो..

आयुष्य सरतं पण क्वचितच मिळतं
मृगजळासारखं मागे मागे पळवतं
शब्दांमध्ये असतं
स्पर्शामध्ये असतं
खरंखुरं 'प्रेम' तर
एका कटाक्षात ही असतं..

कोमेजलेल्या फुलात असतं
उजाड वाळवंटात असतं
आटलेल्या पात्रात असतं
मोडक्या झोपड्यातही असतं
उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही कारण..
'सौंदर्य' बघणाऱ्याच्या नजरेत असतं....

....रसप....

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...