Friday, August 01, 2008

मन हीरवे हीरवे गार....

मन हीरवे हीरवे गार....

मन हीरवे हीरवे गार जाहले,
हीरवे हीरवे गार
बहरून आल्या दीशा दीशा,
मन हीरवे हीरवे गार

रीमझीम रीमझीम खळखळ खळखळ
नसानसांतून जोमची सळसळ
भारून गेलो नादांनी अन्
गंधांनी मृद्गंधाने
तांडवरूपी वरूण अवतरे धोधो संततधार
मन हीरवे हीरवे गार....

कुणास ठाउक कुठे लपवला
तळतळणारा गोल हरपला
करपूनी गेल्या चराचरांना
तृप्त करवीण्या वखवखल्यांना
प्रसन्नरूपी वरूण अवतरे एकमेव आधार
मन हीरवे हीरवे गार....


....रसप....
०१ ऑगस्ट २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...