Wednesday, August 13, 2008

स्पर्श मलमली भासत राही

एकदाच जो पडलो प्रेमी अद्यापी मी उठलो नाही
तो जो सुटलो शिखरावरुनी घसरण माझी थांबत नाही

जीव ओतला तुझ्याच दारी ठेवलेस तू मला किनारी
अंतरीतल्या कोंदणात ह्या नाव तुझे तरी कोरीव राही

कीतीक राती तारे मोजले दीवस दीवस मी कसे कंठले
ठाउक आहे मजला माझे व्यर्थ कुणा मी सांगत नाही

कणाकणाला माहीत झाले प्रेम हे माझे कीती थोरले
दगडान्नाही फुटला पाझर तुला तेवढे उमजत नाही

आज पाहता वळुन मागे तूटून बंध राहीलेत धागे
सुट्या मोकळ्या धाग्यांतुनही स्पर्श मलमली भासत राही

....रसप....
१३ ऑगस्ट २००८

1 comment:

  1. namaskar....

    ghazal ekdum chaan ahe ani kavitancha kay sangu....jevdha kautuk karava tevdha kami....

    ~~~Snehal~~~

    ReplyDelete

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...