Sunday, August 17, 2008

विचार..

खत नसो पाणी नसो
ही भूछत्रं
कुठे ही उगवतात 
कशीही वाढतात अन्
स्वच्छंदी जगतात

कन्नी नसो मांजा नसो
हे पतंग
उंच उंच उडतात
नभाला भिडतात अन्
गुंततात गळपटतात

गती नसो दिशा नसो
हे प्रवाह
खळखळा वाहतात
कधी साचतात कधी
नुसतेच वाया जातात

फूल नसो फळ नसो
ह्या बागा
सुंदर सजतात
क्षणात बहरतात अन्
क्षणातच कोमेजतात

इच्छा नसो वासना नसो
ही विचारांची  भूतं.. मानगुटीवर बसतात
पछाडतात.... झपाटतात..
अन् शेवटी...
बाटलीत बंद होतात ..!!


....रसप....
१७ ऑगस्ट २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...