Saturday, October 11, 2008

जाळुन अहंकाराला....

तोडून टाकले मी ते बंध भावनांचे
डोळ्यांत मोतियांचे सर सांडले तू होते

जाणीव जाहली जी निरपेक्ष तुझ्या प्रेमाची
परतीचे रस्ते सारे लाथाडत मजला होते

केलेल्या पापांना मी चूकभूल जाणत होतो
तू माझ्या पापांनाही भोगून फेडले होते

जाळुन अहंकाराला भेटाया आलो तुजला
शेवटचे माझ्यासाठी तू श्वास राखले होते....


....रसप....
११ ऑक्टोबर २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...