Thursday, November 20, 2008

मैत्री.. (लघु कविता)

ओळख असली नवी
तरी जुनी वाटते
शब्द तुझे तरी
भावना माझी भासते

दोन शब्दांत तुझ्या
एक जग लपते
दिसत नाहीस तरी
नजर मला भिडते

कळत नकळत म्हणे
असेच बंध जुळतात
मैत्रीच्या बीजाला
कोवळे अंकुर फुटतात....

....रसप....
२० नोव्हेंबर २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...