Saturday, January 10, 2009

सांज-रागिणी


रंग रंग उधळले क्षितिज माखले
विसावली मनोमनी सांज-रागिणी

तप्त भूस शांतवूनि वृक्ष निजवुनी
मंद चाल चालली सांज-रागिणी

धुंद कुंद पश्चिमेशी खेळ खेळशी
स्वप्रकाशी उजळशी सांज-रागिणी

सौन्दर्य-परमोच्चता क्षणैक साधतां
मनमोहक दिलखेचक सांज-रागिणी

गडद शाल ओढूनी लुप्त होई ही
भैरवीस गाऊनी सांज-रागिणी


....रसप....
१० जानेवारी २००८

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...