Saturday, July 25, 2009

my best friend..!!

 

आपल्याच मनचे बोलण्यासाठी
शब्द पारखे होतात
आपलेच शब्द उमटण्यासाठी
तुझ्यात आधार शोधतात
शुद्ध हरपून खरं बोलणं
नेहेमीसाठीच झालंय
जड डोक्याने हलकं होणं
आता आवडीचं झालंय
ऐकून घेतो प्रत्येक जण
माझं बोलणं तेव्हा
तारवटलेल्या डोळ्यांनी मी
बरळत असतो जेव्हा
एरव्ही मला श्रोता नसतो
ऐकून घेतोच कोण?
दोन पेले प्यायल्यानंतर
मला भिडतोच कोण?


....रसप....
२५ जुलै २००९


my best friend - II

.
एक ग्लास भरलेला
माझा मीच रंगवलेला
बाहेर डबडबलेला
आत फसफसलेला
देखणा, ऐटदार
टेचात उभा ठाकणारा
मिटल्या कळ्या सुद्धा
झटक्यात खुलवणारा........रसप....
२६ जुलै २००९

my best friend - III

.
ती कधीच बोलत नाही
मीच बोलत असतो
"ती बोलतेय" असं म्हणून
बरंच खपवत असतो..

न गाता येणारी
गाणी गात असतो
न वाचता येणारे
काव्य लिहित असतो

तरी सगळे सहन करतात
कारण मी "मी" नसतो
"ती बोलतेय" असं म्हणून
बरंच खपवत असतो..


....रसप....
२७ जुलै २००९

my best friend - IV

.
उदास मी होत नाही
त्याची दोन कारणं
एक म्हणजे गाणं
आणि दुसरं...पिणं

गाता गाता पीत असतो
पीता पीता गात असतो
"ती बोलतेय" असं म्हणून
बरंच खपवत असतो..


....रसप....
२७ जुलै २००९

my best friend - V

.
थंड शांत निश्चल पेला
स्थितप्रज्ञ वाटतो
स्वत:मधल्याच आवर्तांना
अनभिज्ञ भासतो

उसळणा-या लाटांना
घोटामध्ये बांधून
वणव्यांना विझवतो
थेब थेब सांडून

"साकी के नाम से" थेंबभर
नेहेमी शिंपडत असतो
"ती बोलतेय" असं म्हणून
बरंच खपवत असतो..


....रसप....
२८ जुलै २००९

my best friend - VI

.
माझ्या मयकशीला अय्याशी म्हणतात सारे
पण उत्तर द्यायला ईथे शुद्धीत कोण असतो..?
कोणी काही म्हणो आपल्याच धुंदीत राहातो
"ती बोलतेय" असं म्हणून बरंच खपवत असतो..

....रसप....

my best friend VII

.
काही गोष्टी ओठांवर बोचणा-या
काही आतल्या आत खुपणा-या
काही गोष्टी साफ विसरलेल्या
काही अगदी आत्ताच घडलेल्या
काही गुपचुप लपवलेल्या
काही आपणच लपलेल्या
काही झोंबणा-या
काही सुखावणा-या
काही उगाच
काही म्हणून..
बरंच आहे माझ्याकडे..
पाहा कधी जाणून
कुठलाही क्षण कधीही
पुन्हा उकरून काढतो
"ती बोलतेय" असं म्हणून
बरंच खपवत असतो..

....रसप....
१ ऑगस्ट २००९

my best friend VIII

.
तिला मझ्या डोळ्यातलं
बॉसला माझ्या डोक्यातलं
आणि दुनियेला मनातलं
कधीच सांगू शकलो नाही

आपलाच आपण
मनामध्ये चरफडत असतो
“ती बोलते” असं सांगून
बरंच खपवत असतो


....रसप....
२३ फेब्रुवारी २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...