Friday, August 07, 2009

का जळले दीप

का-जळले दीप ज्योती प्रकाशताना
का-जळल्या ज्योती अंधार लोपताना

हे-लावले तरू माझ्याच अंगणात
वारा ईथेच का वाही उदासवाणा

हासू-न,का कुणी उपहास भासतो
हे भाव ना खरे मी खुद्द हासताना

"जा-ऊन पावसा", सांगे कुणी न का
हा खेळ थांबवा ते थेंब बोचताना

ना-सूर जाहले, शब्दांत मांडलेले
कोणास ना कळे, दुखते कशास त्यांना


....रसप....
७ ऑगस्ट २००९

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...