Friday, September 25, 2009

शोध

थेंब थेंब प्यायलेला अभ्र पांढरा जिथे
अंश अंश पोळलेला मी तिथे, तू कुठे?

उंच उंच खॆळणारा चंद्र वाहतो जिथे
स्वप्न स्वप्न वेचणारा मी तिथे, तू कुठे?

अंग अंग रंगलेली सांज थांबली जिथे
खंड खंड भंगलेला मी तिथे, तू कुठे?

रंग रंग माळलेला बाग हासतो जिथे
गंध गंध शोधणारा मी तिथे, तू कुठे?

दूर दूर धावणारी वाट संपते जिथे
श्वास श्वास मोजताना तू तिथे, मी कुठे?


....रसप....
२५ सप्टेंबर २००९

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...