Sunday, September 27, 2009

शोध - २

शब्द शब्द गुंफलेला हार सांडला जिथे
रत्न रत्न तोलताना मी तिथे, तू कुठे?

सूर सूर ओतलेले गान गायिले जिथे
षड्ज षड्ज लावताना मी तिथे, तू कुठे

खोल खोल बोचणारे घाव लाभले जिथे
सुन्न सुन्न राहिलेला मी तिथे, तू कुठे?

पीळ पीळ सोडताना पाश तोडले जिथे
घाव घाव जाळलेला मी तिथे, तू कुठे?


....रसप....
२७ सप्टेंबर २००९

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...