Friday, December 04, 2009

आम्ही सारे कवय्ये

कुणी यावे कुणी जावे कुणी इथे रेंगाळावे शब्दामध्ये इथे सारे गुरफटले
आम्ही साsssरे कवय्ये, आम्ही साsssरे कवय्ये
साsssरे कवय्ये, आम्ही साsssरे कवय्ये..!

इथे-तिथे पाहताना
नवे काही जाणवावे
कुणालाही दिसेना जे
जगाला त्या भासवावे
एक संध्याकाळही आम्ही ना झोपी जावे
हल्के-फुल्के फटके-चिमटे घ्यावे अन् सोसावे
आम्ही साsssरे कवय्ये, आम्ही साsssरे कवय्ये
साsssरे कवय्ये, आम्ही साsssरे कवय्ये..!

....रसप....
३० नोव्हेंबर २००९
मूळ गीत : आम्ही सारे खवय्ये (झी मराठी)

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...