Friday, December 04, 2009

मरणाशी लढाई.... सर्वात सोपी?

मरणाशी लढाई.... सर्वात सोपी!
निकाल निश्चित असतो..
पण जगण्याशी लढाई.... लढावी कशी?
शत्रूच दिसत नसतो..!

एकेक पाऊल.. एकेक विजय
अन् आत्ताचा विजय..
क्षणात… पराजय….??


....रसप....
०४ डिसेंबर २००९

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...