Tuesday, January 19, 2010

आज रातीला होऊन जाऊ दे

आज रातीला होऊन जाऊ दे
कुडकुडत्या थंडीत ऊब घेऊ दे

किती गेले दिवस
किती गेल्या राती
रोजच माझा हट्ट
तुझी नकारघंटी
आज मला इच्छा पुरी करू दे
कुडकुडत्या थंडीत ऊब घेऊ दे

कुणाला ना कळू
होईल हळूहळू
नको ना गं राणी
आता मला छळू
आज मला धुंद मोकाट सुटू दे
कुडकुडत्या थंडीत ऊब घेऊ दे

काय करू आता
कसं समजावू
तुझा रुसवा हा
सांग कसा साहू
दोन तरी पेग मला रम घेऊ दे
कुडकुडत्या थंडीत ऊब घेऊ दे


….रसप….
१९ जानेवारी २०१०

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...