Tuesday, February 23, 2010

संचित.. सारं माझंच - २

रंगलेल्या राती
नवी नवी नाती
गावलेले साथी
सारं माझंच

खास वेगळी वाट
बोटांवर ललाट
सावलीला पाठ
सारं माझंच

तुटला जरी साज
अष्टम सुरी आवाज
बिनधास्त अंदाज
सारं माझंच

स्वप्नांची रास
मनासारखा भास
प्रारब्धाची कास
सारं माझंच

जपलेली हूरहूर
बाकी सगळा धूर
निवळलेलं काहूर
सारं माझंच

खुपलं तर ठोकणं
विकलं सारं दुखणं
खोटं-खोटं घुसमटणं
सारं माझंच


....रसप....
२२ फेब्रुवारी २०१०

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...