Tuesday, February 23, 2010

मी मोल फेडले होते

चित्रात रंग भरताना का भाव वेगळे होते
आकाश गूढ नेत्री तांबूस जाहले होते

अंदाज बांधले सारे अदमास राहिले होते
शब्दांस प्राणही देता खोटेच वाटले होते

मांडू नको पुन्हा तू जे खेळ संपले होते
मी खेळ जिंकलो जे जिंकून हारले होते

वाटेवरी पुन्हा त्या पाऊल थांबले होते
कोणास दोष द्यावा मी खुद्द बांधले होते

माझ्याच सावलीचे मी हाल पाहिले होते
हातात फक्त माझ्या चेहरेच राहिले होते

मी वैषयिक सारे सुख मुक्त भोगले होते
घेऊन रोष आता मी मोल फेडले होते


….रसप….
२३ फेब्रुवारी २०१०

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...