Saturday, March 27, 2010

निरोप.

तू प्रश्न करणार नाहीस
मला माहीत होतं
उत्तर माझ्या डोळ्यांमधून
कधीच लपलं नव्हतं

उधारीचं आयुष्य आहे,
माझा अधिकार नाही
दबून गेलोय ओझ्यांखाली,
माझा प्रतिकार नाही

सारंच मला हवं ते
सहज मिळणार असतं;
जीवनासारखं स्वप्न मी
दुसरं पाहिलंच नसतं!

तुझा निरोप घेताना
डोळ्यात पाणी नव्हतं
नातं जोडून तोडताना
काहीच गमावलं नव्हतं

हिशोब केला दु:खाचा,
जेमतेम टिचभर होतं
तू दिलेलं प्रेम मात्र,
सागरा एव्हढं होतं

आज तुझा स्पर्श होतां
काळीज कापलं होतं
ओठी ओघळलेलं प्रेम
निरोपाचं होतं.


….रसप….
आर.PAR
२७ मार्च २०१०

Tuesday, March 09, 2010

मधुसांज..

-- चल शांततेत ऐकू मधुबोल आठवांचा
सरले कुरूप सारे दिसरात वेदनांचे --
.
.

हळूवारशा क्षणांना ओढून घेत जावे
श्वासात श्वास दोन्ही मिसळून एक व्हावे

बाहूंत तू विरावे दुग्धात शर्करा ती
ओठांस प्रश्न व्हावा, "मी का मधूर व्हावे?"

आता नकोस बोलू मी ऐकणार नाही
तू गोड लाजताना डोळे मिटून घ्यावे

धुंदी कुणा कळावी बेताल जाहल्यांची
बेधुंद होऊनीही तालात गीत गावे


....रसप....
(आर.PAR)
९ मार्च २०१०
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...