Wednesday, November 24, 2010

फक्त दे तू हात ह्या हातात माझ्या

"मराठी कविता" ह्या ऑर्कुट समुहाच्या "ओळीवरून कविता" ह्या उपक्रमासाठी केलेली रचना

भास होणे मृगजळाचे व्यर्थ आहे
गूज माझे ऐकण्याला अर्थ आहे

नेहमीची साथ येथे कोण देतो?
आज माझ्या मागण्याला अर्थ आहे

फाटलेल्या अंबराला पेलताना
आपल्याशी जिंकण्याला अर्थ आहे

सुन्न झाल्या चेतनांना जाग येई
घाव ओले ठेवण्याला अर्थ आहे

मी मुळाशी घट्ट आहे रोवलेला
दर्शरूपी डोलण्याला अर्थ आहे

फक्त दे तू हात ह्या हातात माझ्या
वादळाशी झुंजण्याला अर्थ आहे


….रसप….
२२ नोव्हेंबर २०१०

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...