Wednesday, November 24, 2010

I m under scanner..? किल मी..!!

I m under scanner..
माहीत आहे मला
मी "सॉफ्ट टार्गेट" आहे ना
मला GODFATHER नाहीये ना..
सवय झालीय मला
असल्या "scannings"ची
झाडावर चढवून
पाडण्याच्या "plannings"ची

बुडाखाली खुर्ची अन्
डोक्यावरती तलवार
असंच काम करत आलोय
एकानंतर दुसरं बस्तान
नेहमीच बसवत आलोय

कळलंय मला
तुम्ही गुलदस्त्यात काय ठेवलंय
माझी तयारी आहे…
काढा बाहेर
मी सुद्धा शिंग परजलंय

..and yes…. please don’t empathise
समोरून वार करा..
let it be fatal..
Kill me
come on.. किल मी..!!


….रसप….
२३ नोव्हेंबर २०१०

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...