Friday, December 17, 2010

तू मैफलीत का बोलाविले मला..

माझा प्रवास ही अर्धाच राहिला
पेल्यात जाम ही अर्धाच राहिला

जो घोट घेतला नादात झिंगलो
धुंदीत भोगही अर्धाच राहिला

तो रोज़ शायरी मी गायलो अशी
शब्दांत शब्दही अर्धाच राहिला

वाटे मला न का अपमान कोणता
सन्मान ही मनी अर्धाच राहिला?

बोलू नकोस तू की प्रेम तोकडे
हृदयात श्वास ही अर्धाच राहिला

संताप प्यायलो कंठास जाळले
आवेश अंतरी अर्धाच राहिला

तू मैफलीत का बोलाविले मला
अंतास प्राण ही अर्धाच राहिला


....रसप....
१६ डिसेंबर २०१०

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...