Tuesday, January 04, 2011

समाधीस्थ

चार फूट चौथ-यावर
एक नाव कोरलेलं
बाजुलाच पारिजातकाचं
एक रोप वाढलेलं

रोज पहाटे फुलांचा -
सडा तिला सजवत असे
कोरलेलं नाव तेव्हढं
फक्त मोकळं ठेवत असे

येता-जाता थांबून लोक
नमस्कार करत असतात
मनामध्ये शांतीसाठी
प्रार्थना करत असतात

लोकांनी त्या 'बाबा'मध्ये
देवालाच पाहिलं होतं
समाधीस्थ होण्यासाठी
त्याने आयुष्य वेचलं होतं


....रसप....
०४ जानेवारी २०१०

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...