Sunday, February 20, 2011

त्वेषाने घे धाव..!

सूर्य उगवला पूर्व दिशेला
नवा मांडला डाव
आभाळाला उरात भरुनी
त्वेषाने घे धाव

रात संपली उजेड झाला
झुगार काळोखाला
झाले-गेले विसरून सारे
लाग पुन्हा रस्त्याला
जीर्ण शीर्ण वसनांची मळक्या
वासलात तू लाव
आभाळाला उरात भरुनी
त्वेषाने घे धाव

तुझ्या अंतरी ईश्वर आहे
नसानसातून वाहे
कशास चिंता प्रारब्धाची
मुठीत सारे आहे
दूर सांडल्या क्षितिजावरती
तुझेच आहे नाव
आभाळाला उरात भरुनी
त्वेषाने घे धाव

बाहुत येईल पोलादी बळ
पायी घोघो वादळ
वेग असा घे सोसाट्याचा
कापित जा कातळ
अजिंक्य हो तू अमर्त्य हो तू
स्वप्नांचा घे ठाव
आभाळाला उरात भरुनी
त्वेषाने घे धाव


....रसप....
१९ फेब्रुवारी २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...