Tuesday, February 22, 2011

आता पुरे अबोला... (तो - ती)

"मराठी कविता" समुहाच्या "प्रसंगावरून गीत" ह्या उपक्रमासाठी लिहिलेली रचना॥


(तो)
.

तू काळ जीवना तो का आणला पुन्हा रे
आकाश आठवांनी झाकोळले पुन्हा रे

ह्या दूर दूर देशी संसार थाटला मी
विसरून जाहले जे का आठवे पुन्हा रे

माझ्या मनास नाही सद्सद्विवेकबुद्धी
तू जाणतोस सारे का छेडले पुन्हा रे

लोकांस सांग आता नव्हते खरेच काही
डोळ्यांत हासताहे बघ ती छबी पुन्हा रे


(ती)

तुला माझी गरज होती..
मला माहीत होतं
मलाही तुझी गरज होती
तुला माहीत होतं
तरी का ही ताटातूट..?
मैत्रीचाही त्याग..!
पुन्हा एकदा माझ्याशी तू
पूर्वीसारखा वाग..
. .
पुन्हा एकदा माझ्याशी तू
पूर्वीसारखा वाग..


नाही गुन्हा कुणाचा, झाले अजाणता जे
त्याची सजा दिली तू, आता नको पुन्हा रे

नाते विशुद्ध वाटे मजला हवेहवेसे
आता पुरे अबोला, तोडू नको पुन्हा रे....रसप....
२२ फेब्रुवारी २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...