Wednesday, February 09, 2011

आतूर

तुझे पाश लेण्यास आतूर आहे
निशेचा नशीला नवा नूर आहे

तृषा संपते ही तुझी ना कधीही
रिते होत जाण्यास मंजूर आहे

जरा धीर घे रे जरा श्वास घे रे
घडी मीलनाची जरा दूर आहे

असे मी तुझी खास नाही कुणाची
जरी गीत माझे, तुझा सूर आहे

नको त्रास देऊ तुझ्या लाडकीला
तुझे प्रेम नयनी जणू पूर आहे

….रसप….
०९ फेब्रुवारी २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...