Thursday, March 03, 2011

....मी जरासा..!

कुंद होता पश्चिमा ती धुंद झालो मी जरासा
बात होती जी मनाशी गात होतो मी जरासा

का मला बोचून आहे प्रेम मी नाकारलेले
मुक्त होते व्हायचे अन् सुप्त झालो मी जरासा

जा नको थांबूस येथे सोड आता एकट्याला
जाग आली, हातचे हे डाग धूतो मी जरासा

कर्ज झाले आठवांचे आसवांना वाहिले ना
शुष्क डोळ्यांतून आता रक्त देतो मी जरासा

रीघ येथे लागली आलेत काही आपलेसे
जीव देतां वाटली जी कीव होतो मी जरासा

जीत आणि हार येथे क्षुद्र आहे खेळताना
जिंकुनी सारे तरीही त्यक्त होतो मी जरासा

मीच माझा खास आहे ना रण्या आहे कुणीही
खोट सा-यांच्यात आहे घोट घेतो मी जरासा


....रसप....
३ मार्च २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...