Saturday, March 05, 2011

आभार मानू किती

सा-यांनीच दिले शुभाशिष मला
आभार मानू किती
लोभाची तुमच्या अशीच वृद्धीही
व्हावी न होवो क्षती

माझ्या शब्दसमुच्चयास कविता
ऐसे तुम्ही मानले
जाती शब्द इथे फुकेच जर का
कोणास ना भावले

येथे मानव मी असा विचरतो
केले न काही 'बरे'
वाचोनी कविता इथेच तुमच्या
आता मला 'मी' कळे

ऐका गूज अता गुणीजन तुम्ही
स्वीकार केले असे
आले दाटुनिया रण्या गहिवरे
आभार मानू कसे?


....रसप....
५ मार्च २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...