Monday, March 14, 2011

मी जपानी

ध्वस्त होता जिद्द नाही सोडली
घेतली नाही कधी माघार मी

दावले तू दानवाचे रूप जे
पोळलो मी, साहिले मी घाव ते
मानली नाही मनाने हार मी
घेतली नाही कधी माघार मी

रे निसर्गा क्रुद्ध तू झालास का?
मानवाला पाहुनी भ्यालास का?
का कधी केले तुला बेजार मी?
घेतली नाही कधी माघार मी

मी नवे सिद्धांत येथे मांडतो
राख होता मी भरारी मारतो
आक्रितांना झेलुनी खंबीर मी
घेतली नाही कधी माघार मी

मी जपानी गर्व आहे हा मला
देश माझा मीच माझा बांधला
ह्या जगाने पाहिले झुंजार मी
घेतली नाही कधी माघार मी


....रसप....
१४ मार्च २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...