Tuesday, March 15, 2011

पीले पत्तों का मौसम जा चुका हैं - (२)

आता सरूनही गेली बघ पिवळाई
पुन्हा एकवार मन रंगामध्ये न्हाई

रंग पानाफुलांना नि रंग जमिनीला
रंग डोळ्यांमध्ये आणि रंग क्षितिजाला

उजळल्या आकाशाला रंग निळा निळा
श्वेतरंगी मेघ पहा होती कसे गोळा

ऊबदार शाल जशी पांघरावी कुणी
तसे मला वाटे हिरवाईस पाहुनी

हाच साज लेऊन तू आली होतीस ना?
तोच साज तुझी वाट पाहतो पुन्हा….


....रसप....
१५ मार्च २०११


No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...