Thursday, March 17, 2011

पीले पत्तों का मौसम जा चुका हैं - (३)

बघ झडुनच गेली सर्व पाने जुनी ती
उधळण बहुरंगी जाहली भूवरीही

गडद मृदु छटांची मोहिनी ह्या मनाला
कळप विहरतो तो श्वेतरंगी ढगांचा

हिरवळ तनु ल्याली पर्वतांनी दऱ्यांनी
अलगद हलक्याने ओढली शाल कोणी?

अगतिक मन होते आठवांनी तुझ्या का?
दिवस बघ पुन्हा ते येतसी, तू न ये का?


....रसप....
१७ मार्च २०११


No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...