Thursday, March 17, 2011

पीले पत्तों का मौसम जा चुका हैं.......... - ४

पिवळी जुनाट सारी झडलीत जीर्ण पाने
उधळून रंग आता वसुधा हसे नव्याने

बहु रंग मोहवूनी करती मला नशीला
नभिच्या सजावटीला ढग शुभ्र पिंजलेला

हिरवा निसर्ग ऐसा हसतो खुल्या दिलानी
मज आठवे तुझे ते हसणे मधूर राणी

पुनरेकवार आला तव लाडका ऋतू हा
नसशील आज येथे, पण भास खास झाला


....रसप....
१७ मार्च २०११


No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...