Saturday, March 26, 2011

साथ द्यावीच लागेल.

हात-पाय गळपटलेले
खांदे पडलेले
चेहरे ओढलेले
डोळे विझलेले

'त्या'च्या टीमला शोभत नाही
कारण तो स्वत: कुठेच कमकुवत नाही

तरीही गेली बावीस वर्षं त्याने
तुमच्या हाराकीरींची मढी वाहिली आहेत
तुमच्यामुळे शिव्या-शाप खालले आहेत
तोंडचा घास हिरावलेला पाहिलं आहे
मेहनतीची माती होताना साहिलं आहे

आता बस..

तुम्हाला देशाचंच नाही 'त्या'चंही देणं आहे
तो मागणार नाही..
"मागणे" त्याच्या स्वभावातच नाही
पण आता परतफेडीची वेळ आली आहे
त्या डोळ्यांना विजयाश्रूंची तहान आहे

एकच तुरा त्या शिरपेचात खोचायचा बाकी आहे
म्हणूनच तो लढतो आहे.. थकूनही लढतो आहे

त्याला फक्त साथ हवी आहे
तुमची..

द्यावीच लागेल.....रसप....
२६ मार्च २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...