Sunday, April 10, 2011

जो जीता वोही सिकंदर


जो जिंकतो तो राजा असतो
जो हरतो तो खुजा असतो
.
.
.
.
आईविनाच वाढलो
मी आणि दादा
माझी पावलं भरकटली
तो सरळ साधा

बाबा आणि दादाने
खूप खस्ता खाल्ल्या
मेहनत केली त्यांनी
मी गमजा मारल्या

अभ्यासात-खेळात
दादा हुशार होता
फालतू धंदे करण्यात
माझा नंबर होता

नापास झालो, वर्ष बुडलं
लाज वाटली नाही
चोरी केली, राडा केला
माज गेला नाही

दादाच्या प्रेमाला
कधीच जाणलं नाही
बाबांच्या स्वप्नांना
कधीच जगलो नाही

दादा, मला नेहमीच तू
सांभाळून घेतलंस
कृष्णकृत्यांवरती माझ्या
पांघरूणही घातलंस

ठाउक आहे मला तुझा
कुणी घात केला
पाठीमागून जीवघेणा
कुणी वार केला

तुझ्याजवळ मृत्यू पाहून
जागा झालोय मी
तुझ्याजागी खेळण्यासाठी
आता झटतोय मी

विजेत्याचं स्वप्न
फक्त विजयाचं असतं
त्वेषाने जो खेळतो त्याला
पछाडलेलं असतं

बाबा, दादा तुमचं स्वप्न
आज मी पाहतोय
जिंकीन किंवा हरीन
पण तुमच्यासाठी खेळतोय.. तुमच्यासाठीच खेळतोय

....रसप....
१० एप्रिल २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...