Wednesday, April 13, 2011

भंगारचा भाव

बराच वेळ दिला तरी,
भंगारच्या भावासाठीही गि-हाईक आलं नाही
किंवा कदाचित..
असंही असेल.. फार जोर लावला नाही मी
मला 'मार्केटिंग' करता आलं नाही

अजब बाजार आहे ही दुनिया
इथला कायदा कळता कळत नाही
जिथे भाव कमी तिथे
गि-हाईक फिरकत नाही!

पण लुटलेल्याने महाग व्हायचं तरी कसं?
विझलेल्याने खोटं-खोटं चमकायचं कसं?
ऊर फुटत असताना हसायचं तरी कसं?
तीळ तीळ मरताना जगायचं कसं?
म्हणूनच -
मी उद्या पुन्हा बाजारात जाणार आहे
आता जरा चढा भाव लावणार आहे

मोडीत काढलं तरी काय झालं..?
आयुष्य आहे.. विकेलच.


....रसप....
१२ एप्रिल २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...