Monday, May 02, 2011

वठलेले झाड - १

 

तिचा चेहरा उद्ध्वस्त
एका डोळ्यात उद्विग्नता
एका डोळ्यात विखारी घृणा

तिची नजर माझ्यावर थांबत नाही
तिचा हात हाती घेण्याची माझ्यात हिंमत नाही

माझा काही गुन्हा नाही
पण मला शाप आहे
दोष माझा काहीच नाही
पण मला भोग आहे

पुरुष असूनही नपुंसकत्व
वठलेल्या झाडाचं अस्तित्व
मला मंजूर आहे..
फक्त..
एकदा जोरात हुंदका फोडायची परवानगी दे
जगाला काही वेळ बधीर कर, अंधत्व दे
मी माझ्या मनात दाबून ठेवलेला आक्रोश
एकदाच बाहेर काढीन..
आणि पुन्हा तयार होईन...
विखार झेलायला..

कारण कुणी मानो वा न मानो...
मी नपुंसक नाही..
मी पुरुष आहे
पुरुषच आहे.


....रसप....
२ मे २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...