Tuesday, May 31, 2011

प्रेमवरुणा.. (पद)


प्रेमवरुणा बरस मजवरी
मम तृषा दाटली अधरी

दरवळेल मृदा तव अमृते
डवरवेल हे सुमन-ताटवे
ऐक ना, तुज गूज सांगते बावरी

प्रेमवरुणा बरस मजवरी..


....रसप....
३१ मे २०११


"मराठी कविता समुहा"च्या "लिहा प्रसंगावर गीत" ह्या उपक्रमासाठी एक पद लिहायचा प्रयत्न केला आहे.

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...