Sunday, May 08, 2011

सुचली कविता

तुजला बघता सुचली कविता
हसता हसता सुचली कविता

रुसवे-फुगवे सगळे हरले
नशिबास अता सुचली कविता 

बहरून मनास म्हणे बगिचा
सुमने फुलता सुचली कविता

बघतेस कशी झुरवून उगा
जळुनी उरता सुचली कविता

मज जाणवते दुखणे सरले
जखमा जपता सुचली कविता

विसरून कथा सगळीच जुनी
मनची लिहिता सुचली कविता

चल आज जरा क्षितिजास बघू
नभ ओसरता सुचली कविता

जगणे उसने नव्हतेच 'जितू'
मरता-मरता सुचली कविता


....रसप....
८ मे २०११  


वृत्त 'तोटक' - ललगा ललगा ललगा ललगा 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...