Thursday, May 05, 2011

मी न माझा राहिलो

आपल्यासाठीच जगता मी न माझा राहिलो
शोधली आनंदगंगा मी न माझा राहिलो


जीवनाला पर्वताच्या सारखे मी पाहिले
चालुनी उत्तुंग येता मी न माझा राहिलो


वेगळेसे सूर माझे रागदारी सोडुनी
रंगवूनी दंग होता मी न माझा राहिलो


बंध जीवापाड सारे नेहमी मी पाळले
जाहला साराच गुंता, मी न माझा राहिलो


आरश्याशी वाद झाला दाविले त्याने तुला
हाय! केले प्रेम आता मी न माझा राहिलो !


पश्चिमेचा गार वारा रातराणी माळता
कुंतलांशी खेळताना मी न माझा राहिलो


मित्र सारे खास होते खास होते शत्रुही
न्याय सा-यांनाच देता मी न माझा राहिलो


जीत, ईर्ष्या जिंकण्याची नेहमी तू बाणली
ह्या जगाला जिंकताना मी न माझा राहिलो....!....रसप....
५ मे २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...