Wednesday, May 25, 2011

जंगल दूत

१.  

जंगल जंगल बात चली है - भावानुवाद

सा-या जंगलामध्ये पसरली एक बातमी
खुद्कन् हसलंय फूल लाघवी, फूल लाघवी
....................... सा-या जंगलामध्ये बातमी, खुद्कन् हसलंय फूल लाघवी
....................... सा-या जंगलामध्ये बातमी, खुद्कन् हसलंय फूल लाघवी


एक पाखरू बुजलं होतं,
लाजत होतंssss
अरे अंड्यामधेच सुखात होतो,
बोलत होतंsssss
कशास आलो आहे येथे जन्म घेऊनी

खुद्कन् हसलंय फूल लाघवी, फूल लाघवी

....................... सा-या जंगलामध्ये बातमी, खुद्कन् हसलंय फूल लाघवी
....................... सा-या जंगलामध्ये बातमी, खुद्कन् हसलंय फूल लाघवी


-
मूळ गीत - जंगल जंगल बात चली हैं...
मूळ कवी - गुलजार
भावानुवाद - ....रसप....
२५ मे २०११मूळ गीत -


जंगल जंगल बात चली है… पता चला है..
अरे चड्डी पहन के फूल खिला है ..फूल खिला है

....................... जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है
....................... जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है

एक परिंदा है शर्मिंदा..
था वो नंगाssss
भाई इससे तो अंडे के अन्दर…
था वो  चंगाssss
सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है…

अरे चड्डी पहन के फूल खिला है ..फूल खिला है

....................... जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है
....................... जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है

- गुलजार

.

२.

वैनगंगेच्या तीरावरती
छोटी छोटी गावं होती
जंगल होते अवतीभवती
हिंस्त्र श्वापदे तिथे राहती

सर्व माणसे गरीब साधी
शेती करती, गुरे पाळती
लाकुडतोडे होते काही
सुखे आपले जीवन जगती

एके दिवशी अद्भुत घडले
असे न कोणी कधी कल्पिले
"शेरखान" वाघाने तेथे
शिकार करण्या लक्ष वळविले!

एका लाकुडतोड्याचे ते
लहानगेसे पोर होते
वाघाच्या हल्ल्याला चुकवुन
जंगलामध्येच गेले होते..

'शेरखान' तो वाघ लंगडा
शिकार हुकता क्रोधित झाला
शोधत शोधत त्या पोराला
डरकाळ्या तो देऊ लागला!

पोर छोटे निर्भय होते
झाडीमधुनी धावत होते
चढून गेले टेकाडावर
तिथे लांडग्याचे घर होते.......


....रसप....
२६ मे २०११
.
.

३.


इथे लांडगा ऐकत होता
वाघाच्या त्या डरकाळ्यांना
लांडगीणही समजून होती
शिकारीस तो मुकला होता

"मूर्ख लंगडा शेरखान हा
कशास आला जंगलात ह्या?
इथे न चाले त्याची सत्ता
ठाव नसे का त्याचे त्याला?

हाकून देऊ इथून त्यासी"
गुरगुरली ती लांडगीणही
कुशीत अपुल्या पिलावळीला
घेऊन त्यांना चाटत होती..

तोच तयांना चाहूल आली
झाडीमधुनी येई कोणी
रोखून होते श्वास आपले
पाहु लागले दबा धरूनी

खुरडत आले लहानगे ते
खरचटलेले, जखमी होते
उभे राहिले तरी न डरता
गोड निरागस हासत होते

लांडग्यांसही नवल वाटले
किती लाघवी अन् सानुले
पोर माणसाचे ते पाहुन
मनात त्यांच्या प्रेम दाटले........रसप....
२८ मे २०११


४. 

लबाड कोल्हा नाव "तबाकी"
शेरखानच्या मागे-पुढती
चमचा त्याचा पक्का कपटी
जगतो उष्ट्या तुकड्यांवरती

खोड्या करणे, काड्या करणे
तंटा लावून मजा पहाणे
कुणी न ह्याला मित्र मानती
आपल्यापासून दूर ठेवती

तबाकी इथे जुना-पुराणा
कानाकोपरा ठाऊक त्याला
हेच जाणले शेरखानने
म्हणून संगती घेई त्याला

जंगलाच्या ह्या भागावरती
शेरखानची सत्ता नव्हती
नदीपारच्या जंगलामध्ये
पूर्वी त्याची हुकमत होती

लंगड्याचे ह्या कुणी न ऐके
शिकार ह्याचे पंजे चुकवे
म्हणून गेला माणसामागे
तरी मिळाले ह्याला चकवे!

डिवचलेला अन् चिडलेला
टेकाडावर वाघ पोचला
मागुन होता तबाकी कोल्हा
डरकाळ्यांचा नाद गुंजला..!!

"शिकार माझी परत करा
तुम्हांस सांगतो ऐका जरा
उडेल तुमची दाणादाण
वाघ दांडगा मी शेरखान!!"

....रसप....
२२ जून २०११

2 comments:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...