Friday, July 17, 2009

आयुष्य एक मैफल

 

आयुष्य एक मैफल दिस-रात चाललेली
कधी धुंद दंगलेली, कधी ध्वस्त भंगलेली

जिंकून मैफलींना जाई खुशाल कोणी
उधळून मैफलींना बदनाम होई कोणी

मांडून मैफलींना रममाण होई कोणी
सोडून मैफलींना जाई उठून कोणी

जमवून मैफलींना होई उदार कोणी
उठवून मैफलींना उन्मत्त होई कोणी

रंगून मैफलीत परक्याच गाई कोणी
अपुल्याच मैफलीत बेसूर होई कोणी


....रसप....

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...