Sunday, June 12, 2011

कधी वाटते की उगा बोलतो मी


कधी वाटते की उगा बोलतो मी
मनाची कवाडे फुका खोलतो मी


नसे भावनांना इथे मोल काही
तरी ताजव्यांनी पुन्हा तोलतो मी


असे नाद धारेमध्ये पावसाच्या
ढगाला बघूनी खुळा डोलतो मी


पहा कात टाकून आलीत दु:खे
नवा घाव घेण्या जुना सोलतो मी


तुझी तू असावी असो मीच माझा
ठरे बोलुनी हे पुरा फोल तो मी....रसप....
१२ जून २०११

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...