Monday, June 13, 2011

पावसात आठवणी

 

पावसात आठवणी
दाटल्यात आज उरी
तू इथे नसे परि हे
तेच थेंब त्याच सरी

रंग रंग रंगविल्या
धुंद धुंद गंधविल्या
ये झुळूक, चिंब करी
तेच थेंब त्याच सरी

जागवून जागवल्या
हासवून पाझरल्या
मी निशा कितीक, तरी -
तेच थेंब त्याच सरी

ऐकशील खास कधी
बोलशील तूच कधी
ठेवशील तू अधरी
तेच थेंब त्याच सरी

घे मिठीत गार हवा
घे मुठीत ओल दवा
सांधतील पूर्ण दरी
तेच थेंब त्याच सरी


....रसप....
१३ जून २०११
 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...