Tuesday, June 14, 2011

तेच थेंब त्याच सरी..

तेच थेंब त्याच सरी, बरसल्या हळूहळू
दिशा उगाच आज का, बहकल्या हळूहळू

रंग सांडले कधीच, नभातुनी सुगंधी
तुझ्या खुणा पुन्हा मनी, कवळल्या हळूहळू

हासतो मला बघून, मोगरा कशास हा
तुझ्यामुळेच ह्या कळ्या, बहरल्या हळूहळू

जमेल का कधी मला, तुझ्याविना राहणे
किती अशा भिती मनी, दडपल्या हळूहळू

आज ठेवतो जपून, चित्र हेच हासरे
निशा तुझ्या तुझ्या उषा, गवसल्या हळूहळू

'जीत' हारलास तूच, जिंकलास तू जरी
तुझ्याच सावल्या कश्या, हरवल्या हळूहळू?


....रसप....
१४ जून २०११
२३ मात्रा (१२, ११)

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...