Friday, June 17, 2011

अप्सरा


रात ही सुगंध वाटुनी सरे हळूहळू
चांदणे तुझ्या कुशीत पाझरे हळूहळू

गोडवा तुझा नसेच अमृतातही सखे
आज वेदना मनात ओसरे हळूहळू

तू नको बघू तिथे पहाट सांडली तरी
मी प्रकाशुनी तुझ्यात थरथरे हळूहळू

काळही जरी इथे समोर आज ठाकला
पाहुनी तुला भरेल कापरे हळूहळू

वेचुनी तुझेच श्वास मालती सुवासली
हासती तुला बघून मोगरे हळूहळू

बंध तोडलेत आज मी समाज सोडला
वाटती रितीरिवाज बोचरे हळूहळू

'जीत' शब्द शोधतो तुझ्या स्तुतीस अप्सरे
गंडले रदीफ-काफिया खरे हळूहळू


....रसप....
१६ जून २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...