Tuesday, June 28, 2011

फसवा पाऊस - असाही (पावसाळी नॉस्टॅलजिया - ९)

बाहेर खेळ -
ऊन आणि पाऊस
मनात असते
भिजायची हौस

पाऊस आला
की गच्चीत जायचं
गच्चीत गेलं
की ऊन पडायचं !!

दोन-तीनदा झालं
की नाद सोडायचा
घरातच भिजायचा
'प्लान' करायचा!

शॉवरखाली कुडकुडायचं..
मिठीमध्ये शिरायचं..
'कृत्रिम' पावसामध्ये
चिंब चिंब भिजायचं!

अखेरीस...

ओलेत्या अंगानेच बाहेर आल्यावर
दोघांना दिसतं
पुन्हा एकदा त्यांना फसवून -
"आभाळ भरून येतं!!"


....रसप....
२८ जून २०११
टिचकी मारा - पावसाळी नॉस्टॅलजिया

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...