Tuesday, June 07, 2011

"माथेरान" (पावसाळी नॉस्टॅलजिया)

माथेरानची हिरवाई
ओली चिंब नवलाई
दर पावसात आठवते
अन् नजरेला गोठवते

मनातल्या मनात मी
'पॅनोरमा'ला पोहोचतो
तुझ्या हातातली सिगरेट घेऊन
दोन झुरके मारतो..
पण..
दोनच झुरक्यांचा एव्हढा धूर होतो
की गोठलेली नजर गुंतून पडते..
मी धुरातून बाहेर येतो..
समोर खिडकीची चौकट असते
.
.
.
.
झटक्यात सगळं संपवून
तू निघून गेलास
अशी का कधी दोस्ती असते?
माझे डोळे पाझरत नाहीत
पण आभाळ भरून येते.......रसप....
७ जून २०११
टिचकी मारा -  पावसाळी नॉस्टॅलजिया 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...