Saturday, July 02, 2011

कधी परत याल बाबा..?

तेच थेंब त्याच सरी
दररोज बागेत बरसतात
पारिजातक, मालती अन् मोगरा बहरतात
जास्वंद लगडते
पण डवरलेला बाग मला निपचित भासतो
कालच्या फुलांचा आज चिखल साचतो

तरी तोच सुगंध रोज पसरतो
नवी फुलं रोज हासतात
तुमची वाट पाहातात

त्यांना चिखल व्हायचं नाहीये
हारात गुंफलं जायचंय, बाबा..

कधी परत याल बागेत?

....रसप....
२६ जून २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...