Tuesday, July 05, 2011

गुगलून गुगलून..!! (तिचे उत्तर)


"तुझी भेट झाली गुगलता गुगलता" असे म्हणणाऱ्या "त्या" गुगलर ला तिने टाकलेला गुगली..


मला न होती तुझी प्रतीक्षा बंध जोडला गुगलून गुगलून
नेटकरी तू हाडाचा रे शोधले मला गुगलून गुगलून

माझ्या मागे मागे होता कॉलेजात अन शाळेमधेही
तेही न का रे पुरले तुला माग काढला गुगलून गुगलून ?

मला 'पोक'तो मला 'टॅग'तो तू माझ्या वॉली 'हाय*' पोस्टतो
उगा धाडला स्क्रॅप तुला मी खुळा जाहला गुगलून गुगलून

तुला न काही काम की धंदा भार भुईला बनून राहिला
अरे टपोरी शोध नोकरी जरा पोर्टला** गुगलून गुगलून

तुझ्यासारखे मी किती पाहिले वास काढती जिकडे तिकडे
असे वाटते मानवरूपी श्वान भेटला गुगलून गुगलून

गप्प बैस तू ब्लॉक करीन मी सदैव खातोस डोके माझे
वाटले मज असशील आता जरा सुधरला गुगलून गुगलून....रसप....
२ जुलै २०११
३४ मात्रांची गझल लिहायचा प्रयत्न केला आहे.*हाय = Hi !!
**पोर्टला = (जॉब) पोर्टल्सनाNo comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...