Wednesday, July 06, 2011

श्रांत झालोमाझ्या वाट्याला तू | नको देऊ सुख |
सोसायला दु:ख | शक्ती दे तू ||


कडाडती वीज | झेलून घेईन |
झळाळते ऊन | साहीन मी ||


दया भक्ती श्रद्धा | सदा मनी राहो |
द्वेष दूर जावो | अंतरीचा ||


ऊन सावलीचा | खेळ सुख-दु:ख ||
कुणी नसे तृप्त | जीवनी ह्या ||


तागडी घेऊन | सारे मोजतोस ||
भोग वाटतोस | प्रत्येकाला ||


जितू दास झाला | लीन तुझ्या पायी |
आता नको काही | श्रांत झालो ||


....रसप....
४ जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...